UPPTÄCK TANZANIT

Tanzanit kommer från foten av berget Kilimanjaro i Tanzania kommer tanzanit. Denna ädelsten har bara en enda känd fyndighet, och är en av de mest spännande och eftertraktade ädelstenarna i modern tid. Den är en variant av mineralen zoisit och varierar i färg från blått till violett eller lila. Tanzanit är 1000 gånger mer sällsynt än diamanter och beskrivs som ett geologiskt fenomen. Tanzanitsmycken är extremt värdefulla och eftertraktade, både för ädelstenens sällsynthet och dess skönhet. SE TANZANITSMYCKEN

OM TANZANIT - SLIPNING & POLERING

Råtanzaniten visar potentialen men när den väl är slipad och polerad väcks ädelstenen till liv och uppvisar magnifikt ”eld”, glans och scintillation (gnistbildning). Shimansky använder endast den finaste tanzaniten som hämtats direkt från gruvan. Varje ädelsten slipas och poleras i Shimanskys egna sliperier där den omvandlas till en fantastisk smyckeskreation.

Slipnings- och poleringsprocessen omfattar flera steg:


Cutting of Tanzanite - Cobbing STEG 1: Cobbing

Efter brytningen avlägsnas material som inte hör till ädelstenen från tanzaniten med små, skarpa hammare. Denna process kallas för "cobbing."


Cutting of Tanzanite - Initial Grading STEG 2: Inledande gradering

Tanzaniten vägs och sorteras i grupper baserat på färg och storlek för att bestämma dess värde.


Tanzanite - Cutting and Polishing STEG 3: Slipning och polering

Shimanskys hantverkare undersöker noga varje tanzanit för att bestämma vilken form och slipning som kommer ge det bästa resultatet. Ett "fönster" poleras in i den förarbetade tanzaniten för att kontrollera stenens klarhet. Märkning görs mot planerna där den grova stenen behöver sågas till eller slipas.

Dessa förarbetade tanzanitstenar fästs på ett slipskaft med varmt vax som håller stenen på plats för spinnskivan där ”bruting” sker. Under denna process rundas stenens hörn och rondisten skapas (”midjan” runt stenens tjockaste del). En annan tanzanitsten, som sitter på ett svarvskaft, används för att runda av råstenens hörn tills den är helt rund vid sin tjockaste del. Tanzaniten slipas sedan till önskad form.

Ädelstenen trycks ut mot en slipskiva för polering. Poleringen ger stenen de sista fasetterna och gör att tanzaniten ”får liv”. Ädelstenen kontrolleras noggrant efter att varje fasett polerats. Efter polering skickas tanzaniten till “The Tanzanite International grading facility” där dess färg, klarhet, slipning och caratvikt graderas.

Tanzanitsmycken är en bra investering och mycket vackra att bära. När du köper tanzanit i Sydafrika, vänd dig till en välrenommerad juvelerare och välj en ädelsten som har slipats och polerats för att maximera skönhet och lyfta fram dess sanna potential.

UTFORSKA INFATTNINGEN AV TANZANIT