OM TANZANIT

Tanzanit kommer från foten av berget Kilimanjaro i Tanzania kommer tanzanit. Denna ädelsten har bara en enda känd fyndighet, och är en av de mest spännande och eftertraktade ädelstenarna i modern tid. Den är en variant av mineralen zoisit och varierar i färg från blått till violett eller lila. Tanzanit är 1000 gånger mer sällsynt än diamanter och beskrivs som ett geologiskt fenomen. Tanzanitsmycken är extremt värdefulla och eftertraktade, både för ädelstenens sällsynthet och dess skönhet. SE TANZANITSMYCKEN

BILDANDET

Tanzanit bildades för cirka 585 miljoner år sedan men förblev okänt fram till år 1967 när det upptäcktes i Tanzania.

Shimansky Tanzanite Jewellery

Man tror att tanzanit bildades runt samma tid som berget Kilimanjaro. Processen är känd som regionalmetamorfos: när kontinentalplattor kolliderar omvandlas den magmatiska bergarten i varje kontinentalplatta genom extremt tryck. När stenarna närmar sig smältpunkten producerar de kristallstrukturer och i detta förfarande bildas ädelstenar. Varje kontinentalplatta kan innehålla en mängd olika mineraler, och därför kan områdesspecifika kombinationer uppstå.

Shimansky Tanzanite Jewellery

Villkoren som skapade uppkomsten av tanzanit är så unika att geologer tror att chanserna för att en annan fyndighet av tanzanit skulle kunna uppstå bara är ungefär en på miljonen.

 

Bland lokala tanzanier är det en populär tro att tanzanit bildades när Gud satte de omgivande kullarna i brand genom blixtnedslag. När bränderna slocknade och jorden svalnade blev stenarna djupt inne i jorden blå. Tanzanit tros inneha unika spirituella egenskaper.

Shimansky Tanzanite Jewellery

Upptäck den unika smyckeskollektionen .

Utforska Ayanda Tanzanit

TANZANITENS ATTRIBUT


  • Sällsynthet: den enda kända tanzanitfyndigheten i världen är en 4 km lång landremsa i närheten av berget Kilimanjaro i norra Tanzania. Det förutspås att fyndigheten av tanzanit i ädelstenskvalitet kommer att sina inom tio till tolv år.
  • Färg: Tanzanit är unikt trikroistisk: i sin råform utstrålar den tre olika färger från var och en av dess kristallografiska axlar: blå, violett och burgundiskt röd. När den slipats och polerats varierar färgen från ”elektriskt” violett till livfullt blå och fyllig indigo.
  • Afrikansk mystik: Geologin är så unik att chanserna för tanzanit att förekomma någon annanstans i världen är osannolika. Tanzanitens exklusiva afrikanska arv och den lockande berättelsen om dess upptäckt gör den till en attraktiv investering för utlänningar som besöker den afrikanska kontinenten.
  • Investeringsvärde: det finns ingen annan investering som ger lika bra avkastning som tanzanit. Den lär öka i värde eftersom utbudet minskar och efterfrågan ökar.

LÄS OM TANZANITENS URSPRUNG