OM TANZANIT

Tanzanit kommer från foten av berget Kilimanjaro i Tanzania kommer tanzanit. Denna ädelsten har bara en enda känd fyndighet, och är en av de mest spännande och eftertraktade ädelstenarna i modern tid. Den är en variant av mineralen zoisit och varierar i färg från blått till violett eller lila. Tanzanit är 1000 gånger mer sällsynt än diamanter och beskrivs som ett geologiskt fenomen. Tanzanitsmycken är extremt värdefulla och eftertraktade, både för ädelstenens sällsynthet och dess skönhet. SE TANZANITSMYCKEN

BRYTNING

Genom ett ”direct-to-mine”-avtal kan Shimansky anskaffa certifierad tanzanit av högsta kvalitet direkt från massajstammen i Tanzania, vilket är ett hållbart förfarande och ger en unik möjlighet att välja från tanzanit som just brutits. Dessa vackra ädelstenar förvandlas till fantastiska smyckeskreationer för Shimansky Ayanda Queen of Tanzanitsmycken.

Tanzanitgruvområdet, som bara är två kilometer brett och fyra kilometer långt, indelades i fyra sektioner av den tanzaniska regeringen år 1990. Sektion A och C är reserverade för utländska investeringar och stora operatörer, medan sektion B och D får brytas av lokalbefolkningen.

Shimansky Mining of Tanzanite

Tanzanit finns i små fickor i korvliknande formationer, så kallade ”boudins”. Ursprungligen samlades tanzanit ihop uppe på ytskiktet, men gropar och tunnlar tog snabbt över eftersom det finns skikt av tanzanit ända ner till 200 meter under marken.

 

Shimansky Mining of Tanzanite

Bearbetning och sortering sker på plats. Ädelstenarna plockas från gruvschaktet och förs till sorteringshuset där de rengörs och vägs. Stenar av god kvalitet graderas i carat, klarhet och färg, medan andra säljs som de är. Det som blir över samlas upp för att säljas lokalt. När processen med gradering och storleksindelningen har ägt rum packas ädelstenarna och görs klara för försäljning.

Cirka 70 000 personer är sysselsatta inom gruvdrift, slipning och handel med tanzanit världen över. Att köpa tanzanit i Sydafrika från en välrenommerad juvelerare stöder Tanzanias ekonomi, och köparen kan investera i en ädelsten vars skönhet knappt ens de vackraste safirer kan konkurrera med.

LÄS OM SLIPNING AV TANZANIT