OM TANZANIT

Tanzanit kommer från foten av berget Kilimanjaro i Tanzania kommer tanzanit. Denna ädelsten har bara en enda känd fyndighet, och är en av de mest spännande och eftertraktade ädelstenarna i modern tid. Den är en variant av mineralen zoisit och varierar i färg från blått till violett eller lila. Tanzanit är 1000 gånger mer sällsynt än diamanter och beskrivs som ett geologiskt fenomen. Tanzanitsmycken är extremt värdefulla och eftertraktade, både för ädelstenens sällsynthet och dess skönhet. SE TANZANITSMYCKEN

TANZANITENS ROLL
I TANZANIA

Shimansky Exclusive My Girl Cut

Se Tanzanitsmycken

Den banbrytande upptäckten av tanzanit betydde mycket för ädelstensvärlden och ännu mer för landet Tanzania. Eftersom tanzanit endast finns längs en 4 km lång landremsa vid foten av berget Kilimanjaro är Tanzania världens enda leverantör av denna dyrbara ädelsten.

Tanzanierna hyste ursprungligen blandade känslor för tanzanit. Det florerade rykten om tragiska gruvolyckor, orättfärdiga arbetsförhållanden och vinster som lämnade landet. Idag, efter införandet av rättvisa system, bryts tanzanit etiskt. Ett internationellt erkänt certifieringssystem samt ett internationellt graderingssystem har införts, vilket ger trygghet för dem som vill köpa etiskt bruten tanzanit.

 

År 2003 utvecklades ”the Tucson Tanzanite Protocol (TTP)” för att säkerställa en etisk väg till marknaden. Detta protokoll är en följd av ett samarbete mellan Tanzanias regering och viktiga branschaktörer. Det kan liknas vid Kimberleyprocessen som utformades för att förhindra att Vkonfliktdiamanter kommer in på den vanliga diamantmarknaden.

Det är svårt att fastställa hur många tanzanier som är beroende av tanzanit men gruvdriften har resulterat i stora investeringar i teknik, miljö och de lokala samhällena.

Tanzanit-gruvdrift har stärkt Tanzanias ekonomi och bidragit till att finansiera olika samhällsprojekt som förbättrat lokalbefolkningens liv. När du du köper tanzanit i Sydafrika från en välrenommerad juvelerare som Shimansky bidrar ditt köp till att upprätthålla och utveckla tanzaniska samhällen samtidigt som det ger dig livslång glädje.

 

Shimansky Tanzanite Role in Tanzania

FRAMTIDEN FÖR TANZANIT

Diamanter hittades i Sydafrika år 1867 men upptäcktes flera århundraden tidigare. Tanzanit upptäcktes så sent som år 1967 och fram till dess var stenen helt okänd. Idag är tanzanitsmycken eftertraktade över hela världen, men med tanke på att utbudet av tanzanit är uttömligt kan man fråga sig hur framtiden ser ut för denna exceptionella ädelsten. .

Shimansky Exclusive My Girl Cut

Utforska Ayanda Tanzanit

Tanzanit finns bara på ett ställe i världen: en 4 km lång landremsa vid foten av berget Kilimanjaro i norra Tanzania. Produktionen är begränsad med ett så litet område att bryta tanzanit. Experter tror att tillgången på tanzanit kommer att minska dramatiskt inom de kommande tio till tolv åren, och så småningom uttömmas helt.

 


Tanzanit ökar i värde för varje år. När tillgången blir knapp förväntas priset öka väsentligt och när tillgången upphör kommer priset på tanzanit att nå helt nya höjder. Som ett resultat av detta kommer, Se Tanzanitringar , örhängen, halsband och armband att bli värdefullt arvegods.

På grund av den minskande tillgången är köp av tanzanit i Sydafrika en mycket bra investering. Den stiger inte bra i värde utan är också en unik ädelsten att låta gå i arv till kommande generationer.

Shimansky Exclusive My Girl Cut

Även om legenden om tanzanit kommer att leva för evigt kommer tillgången definitivt inte att göra det. För potentiella köpare är det nu hög tid att investera i dessa eftertraktade smyckeskreationer eller lösa ädelstenar.

LÄS OM HUR MAN INVESTERAR I TANZANIT