OM TANZANIT

Tanzanit kommer från foten av berget Kilimanjaro i Tanzania kommer tanzanit. Denna ädelsten har bara en enda känd fyndighet, och är en av de mest spännande och eftertraktade ädelstenarna i modern tid. Den är en variant av mineralen zoisit och varierar i färg från blått till violett eller lila. Tanzanit är 1000 gånger mer sällsynt än diamanter och beskrivs som ett geologiskt fenomen. Tanzanitsmycken är extremt värdefulla och eftertraktade, både för ädelstenens sällsynthet och dess skönhet. Tanzanitsmycken is extremely valuable and coveted, both for the gem’s rarity, as well as its beauty.

TANZANITE KLARHET

Shimansky Tanzanite Clarity

Klarhet (clarity) avser antalet inneslutningar eller brister som finns i en ädelsten. Inneslutningar förekommer naturligt och ju fler som finns, desto lägre blir ädelstenens klarhetsgradering och värde. Klarhetsgradering för tanzanit varierar från IF - Internally Flawless (internt felfri) till I - Included (inneslutningar).

Shimansky säljer inte tanzanit med en klarhetsgradering lägre än VVS - Very, Very Slightly included (mycket, mycket små inneslutningar). Det innebär att inga inneslutningar är synliga för blotta ögat, och inkluderade inneslutningar måste förstoras upp till sex gånger för att kunna ses genom ett förstoringsglas. Med ädelstenar som tanzanit är det viktigast att stenen är “eye clean”, vilket betyder att brister inte kan ses med blotta ögat.

Shimansky Tanzanite Clarity

Se Tanzanitsmycken

 

 

Shimansky använder skalan ”the Tanzanite International grading standard scale” för kollektionen Ayanda Queen of Tanzanite:

  • IF - Internally Flawless (internt felfri): inga inneslutningar är synliga vid 10x förstoring
  • VVS - Very Very Slight inclusions (mycket, mycket små inneslutningar): inneslutningar som kan se ut som små ”glasögon” är synliga när stenen förstoras 10x
  • VS – Very Slight inclusions (mycket små inneslutningar): inneslutningar som är något mer uttalade än de som är graderade VVS är synliga
  • SI - Slightly Included (små inneslutningar): inneslutningar som är synliga genom ädelstenens krona
  • I – Included (inneslutningar): inneslutningar som är synliga även för ett otränat öga.

Shimansky Tanzanite Clarity

En inneslutning belägen på ett inte iögonfallande ställe som stenens rondist har mindre inverkan på ädelstenens kvalitet än om inneslutningen är placerad direkt under taffelfasetten. En betydande inneslutning nära kuletten eller ett hörn innebär dock en ökad risk att ädelstenen bryts av.

Din tanzanitring kommer att utgöra värdefullt arvegods för kommande generationer. Gör ditt köp från en välrenommerad juvelerare som kommer att hjälpa dig att hitta en tanzanit av högsta kvalitet för din budget.

 

TANZANITE CARATVIKT