UPPTÄCK HISTORIEN - CARATVIKT

En av de allra viktigaste aspekterna av diamantgradering är caratvikt. Ju större diamant desto större carat, men trots det kan de allra minsta diamanterna imponera om de är infattade i utsökta smycken. Sättet som en diamant är infattad på kan även påverka dess storlek (eller i alla fall förefalla så).

CARATVIKT

Carat är standardenhet för vikt som används för ädelstenar. 1 carat = 0,2 gram eller 200 milligram. Ju högre carat desto mer sällsynt och värdefull diamant. En carat är uppdelad i 100 poäng. Hälften av en carat väger 0,50 carat (ct).

Priset på en diamant ökar exponentiellt vartefter diamantens caratstorlek ökar. Diamanter på en carat eller större är så sällsynta att de endast representerar 1% av alla diamanter i världen.

Does size really matter???

Men stor är inte nödvändigtvis bättre. Medan storleken på en diamant har störst inflytande på priset påverkar slipningen, färgen och klarheten en diamants briljans och skönhet. En diamant med hög caratvikt men med låg färg-, slipnings- och klarhetsgradering kan vara mindre värdefull än en diamant med lägre caratvikt men med exceptionell färg och klarhet.

Diamond Carat Weight

Även om caratvikt ger en indikation om storlek är vikt och storlek inte utbytbara. Det är möjligt för två diamanter av samma caratvikt att upplevas vara av olika storlek. Varje enskild diamants proportioner (såsom taffelns och djuphetens procenttal) måste beaktas för att bestämma dess storlek. En grund diamant med en bred taffel kan verka större än en diamant med djupare slipning och en smalare taffel, men de kan ändå ha samma caratvikt.

   

Termen carat härrör från carobträdets frö. Under antiken jämförde diamanthandlare vikten av en diamant med frön från carobträdet eftersom de var likformiga i vikt, det vill säga 0,20 gram eller 200 milligram. Den metriska caraten antogs officiellt av USA år 1913. Idag är den ett universellt mätvärde och alla nationer håller sig till exakta samma mätteknik.

Shimansky erbjuder ett brett sortiment av diamantstorlekar för att tillgodose dina önskemål för smyckeskreationer: från större än en carat till de minsta diamanterna i en mikroinfattning. Shimanskys diamanter slipas för att maximera skönhet och briljans, inte för att betona deras storlek. Därför är alla Shimanskydiamanter, oavsett storlek, slipade och polerade med samma passion och noggrannhet med detaljer.

Selecting the right size diamond

Caratvikten hos en certifierad diamant registreras på det medföljande certifikatet (som bevisar dess äkthet) från GIA, EGL eller SGL.

Internationally recognise diamond grading with GIANÄSTA ÄMNE: FÖRTROENDE