UPPTÄCK HISTORIEN - KLARHET

En diamants klarhet refererar till mängden naturligt förekommande brister eller inneslutningar i stenen. För det mesta är en inneslutning inte en negativ aspekt eftersom det ger diamantens dess unika fingeravtryck och är mycket användbar för att identifiera hur diamanten bildades.

KLARHET

Nästan alla diamanter uppvisar små "födelsemärken" som kallas inneslutningar, vilka uppstod naturligt när diamanten bildades

Diamond Clarity Measured under 10x Magnification

Klarhet refererar till förekomsten av inneslutningar i en diamant. Klarheten bestäms av storleken, antalet och beskaffenheten hos inneslutningarna. De kan synas som små vita punkter, mörka prickar eller fjäderliknande sprickor.

Så kallade ”blemishes” (fläckar) refererar till manuella imperfektioner på diamantens yta. Dessa kan uppkomma under slipning och polering när en diamantslipare eller polerare ännu inte behärskar hantverket.

  • De flesta inneslutningar är inte synliga för blotta ögat så diamanter undersöks med förstoringsglas med 10x förstoring för att bestämma deras klarhet. Ju mer felfri en diamant är utan inneslutningar, desto mer sällsynt är den och desto högre dess värde.

En diamants klarhet graderas från F (Flawless/Felfri) – extremt sällsynt - till I (Included/Inkluderade). Klarhet indelas i olika kategorier: Flawless (felfri - F eller FL), Internally Flawless (internt felfri - IF), två kategorier av Very, Very Slightly Included (mycket, mycket små inneslutningar - VVS1 och VVS2), två kategorier av Slightly Included (små inneslutningar SI1 och SI2) och tre kategorier av Included (tydliga inneslutningar – I1, I2 och I3). När du väljer en diamant ska du välja en klarhetsgrad där inneslutningarna inte är synliga för blotta ögat (dvs en klarhetsgrad på SI eller bättre).

Klarheten hos en certifierad diamant registreras på det medföljande certifikatet från GIA, EGL eller SGL.

Diamond Clarity

Inneslutningar har en negativ inverkan på diamanternas värde men det finns två positiva aspekter av deras existens:

  • Alla diamanter är unika och inneslutningar är en del av en diamants egenart. De ger också forskare och gemmologer värdefull information om hur diamanten har bildats.
  • Inneslutningar kan hjälpa en gemmolog att skilja en riktig diamant från en konstgjord sten. Naturliga inneslutningar indikerar ädelstenens äkta ursprung.


NÄSTA ÄMNE: CARATVIKT