UPPTÄCK HISTORIEN - SLIPNING

En rådiamant som väntar på att slipas är en sten som ännu inte nått sin fulla potential. En diamants resa från marken till juvelerarens bord är en häpnadsväckande omvandling som via en intensiv slipningsprocess tar fram "elden", briljansen och scintillationen (gnistbildningen) som en Shimanskydiamant är välkänd för.

SLIPNING

Diamanter är miljarder år gamla men det är först på senare tid som människan utvecklat konsten att slipa och polera råa ädelstenar för att skapa briljanta och glimrande föremål.

Slipning är en viktig aspekt eftersom den är direkt avgörande för diamantens ”eld”, glans och scintillation/gnistbildning. En diamants slipning, som ofta blandas ihop med diamantens form (rund, prinsessformad, smaragdformad, etc.), hänvisar till hur bra diamanten har slipats och polerats oavsett dess slutliga form.

The importance of the Diamond Cut

Vad som särskiljer slipning från övriga 4C är att den inte bestäms av naturen. En diamant slipas och poleras i händerna på en hantverksmästare som säkerställer att varje fasett är polerad till perfekta proportioner och symmetri. Det krävs timmar av analys innan beslutet tas om vilken slipning som kommer att åstadkomma den vackraste diamanten. Slipnings- och poleringsprocessen kan ta flera dagar.

Ett diamantcertifikat anger hur slipningen har graderats. En rund briljantslipad diamant graderas som antingen Excellent (utmärkt), Very Good (mycket bra), Good (bra), Fair (godkänd) eller Poor (dålig). En diamant som slipats alltför grund kommer att "läcka" ljus undertill och om den slipats för djup kommer ljus att ”smita ut” från sidorna. Med en idealisk slipning, med korrekta proportioner och symmetri, kommer ljuset som träffar diamanten att återspeglas från diamantens krona och dess taffel/bord.

Shimansky är välkänt för ett flertal unika diamantslipningar, såsom My Girl-diamanten och Brilliant 10-diamanten. My Girl-diamanten är världens första fyrkantigt slipade diamant med fasade hörn och speciell bordsfasett. Den kan inte köpas någon annanstans i världen och är helt unik.

 


Briljant 10-diamanten designades och utvecklades av Yair Shimansky efter omfattande forskning i ljusets beteende och optik. Som en vittnesbörd om Shimanskys ständiga strävan efter perfektion tar Brilliant 10-diamanten upp till tre gånger så lång tid att slipa och kan bara poleras av en handfull skickliga diamantpolerare. Finessen med denna patenterade slipning är förmågan att återreflektera ljuset som träffar diamanten tillbaka genom taffeln med litet eller inget ljusläckage.

Varje certifierad diamants slipningsgradering registreras på det medföljande diamantcertifikatet från GIA (Gemological Institute of America), EGL (European Gemological Institute) eller SGL (Scientific Gemological Laboratory), som bevisar dess äkthet.

Super Ideal 8 Hearts and Arrows Diamond Cut

NÄSTA ÄMNE: FÄRG