UPPTÄCK HISTORIEN - BILDANDET AV DIAMANTER

Att studera bildandet av diamanter är som att ta en titt på världens historia eftersom det tar miljontals år för en diamant att bildas, djupt nere i jordens inre. Intensivt tryck och flera andra geomorfologiska förhållanden samverkar för att skapa en diamant. Sammanfattningsvis gör de diamantsmycken vi bär en otrolig resa som slutar i de vackra smycken som Shimansky skapar.

BILDANDET AV DIAMANTER


Diamanter är världens äldsta skatter, bildade 200 km under jordens yta för mer än 3,3 miljarder år sedan.

Flytande kimberlit bildas i jordens övre mantel under förhållanden med intensiv värme och tryck vilket gör att den snabbt expanderar. Denna expansion orsakar magma att bryta ut som tvingas upp till jordens yta och för med sig stenar innehållande diamanter. Magman färdas med mycket hög hastighet och bildar ett slags rör upp till jordens yta. När magma svalnar och stelnar bildar den en sten som kallas kimberlit. Denna sätter sig i vertikala strukturer som kallas ”Kimberlite pipes” eller kimberlitiska diatrem.

Discover the story on how diamonds are formed

Kimberlit har fått sitt namn från staden Kimberley i Sydafrika där de första diamanterna hittades i denna typ av sten. Även om kimberlitiska diatrem är den viktigaste källan till diamanter är det uppskattningsvis endast en av 200 kimberlitiska diatrem som innehåller diamanter av ädelstenskvalitet. I genomsnitt bryts 250 ton malm för att producera en polerad diamant av ädelstenskvalitet med en vikt på 1 carat.

Diamanter består endast av kol och är det starkaste materialet människan känner till. Kol finns i överflöd och antar många former. Skillnaden mellan en diamant och en vanlig kolklump är deras molekylära strukturer. Kol, eller träkol, har en formlös struktur och innehåller organiska molekyler av söndervittrade växt- och djurämnen. Diamanter har en kristallisk struktur som liknar formen av en pyramid. När en diamant bildas kopplas var och en av dess kolatomer ihop med ytterligare fyra kolatomer. Varje atom deltar i huvudsak i fyra extremt starka kovalenta bindningar, vilket gör den 58 gånger hårdare än någon annan materia i naturen.

 

   

 

Shimansky Rough Diamonds Hand Selected

De första diamanterna antas ha upptäckts i Indiens floder redan under fjärde århundradet f.Kr. Det var först år 1867 som diamanter hittades i Kimberley i Sydafrika. Idag är Sydafrika ett av de länder i världens som producerar rikligast med diamanter.

Shimanskys experter kan bestämma en diamants potential medan den fortfarande är en rådiamant. Det krävs stor precision, skicklighet och känsla för detaljer hos våra mästerliga diamantslipare och polerare för att förvandla den råa stenen till en fascinerande ljusupplevelse. Som den mest värdefulla ädelstenen av alla är en diamants resa från jordens inre till fingret hos den som den var avsedd för både fascinerande och magisk.NÄSTA ÄMNE: DIAMANTERNAS HISTORIA