UPPTÄCK HISTORIEN - DIAMANTBRYTNING

Läs om hur diamanterna bryts, vilka olika diamantbrytningstekniker som finns och hur diamanter utvinns ur råmalm. Efter hundratals år av vetenskapliga framsteg har diamantbrytningen nu blivit en mycket avancerad process som möjliggör för gruvarbetare att extrahera ädelstenar utan risk för att skada stenarna.

DIAMANTBRYTNING

Det finns tre huvudsakliga typer av diamantbrytning:

  •      Pipe mining (diatrembrytning)
  •      Alluvial brytning
  •      Marine mining (havsbrytning)

Pipe Mining

“Pipe Mining”(diatrembrytning) bestående av dagbrott och underjordsbrytning:DAGBROTT

Dagbrott innefattar att forsla bort lagren av sand och sten som ligger strax ovanför kimberliten. Malmen i gropen bryts upp genom sprängning och lastas och transporteras till en malmkrossare där diamantutvinningsprocessen börjar.

UNDERJORDSBRYTNING

Gruvarbetare gräver tunnlar genom jordskorpan för att nå det kimberlitiska diatremet. Tunnlarna är konstruerade i två nivåer, den ena över den andra med trattformade öppningar som förbinder de två. Brytningen börjar på översta nivå genom sprängning av malm som faller genom ”trattarna” och samlar i den undre tunneln. Den brutna malmen samlas ihop och förs upp till ytan för bearbetning.


Shimansky Alluvial Mining

ALLUVIAL BRYTNING


Efter tusentals år av vind och regn eroderar det kimberlitiska diatremet som når jordens yta. Rådiamanter från kimberliten transporteras nedströms i floder och bäckar. Dessa diamanter hittas ofta i grusskiktet av annat material såsom gyttja, lera och undervattensväxtlighet. Industriell alluvial process innebär att man bygger en stor vägg för att samla upp vattnet i ett område. Grus samlas in och fraktas sedan upp till ytan och bereds för bearbetning.


Shimansky Marine Mining

”MARINE MINING” (HAVSBRYTNING)


Fartyg med specialiserad teknisk utrustning bryter diamanter långt ut till havs genom att använda en kraftfull sökrobot som samlar ihop grus på havsbotten genom flexibla slangar eller rör.

Alternativt monteras en storskalig borr på fartyget för att utgräva diamanter.


The Process of Ore Mining

BEARBETNING AV MALM FÖR ATT EXTRAHERA RÅDIAMANTER


Diamanter utvinns ur malm i fem steg:

STEG 1: KROSSNING

Malm och grus innehållande diamanter samlas in och överförs till en kross som reducerar större malmbitar till mindre bitar som inte är större än 150 mm.

STEG 2: SKRUBBNING

Malmbitarna skrubbas för att avlägsna löst överskottsmaterial från dem innan de screenas. Bitar mindre än 1,5 mm kasseras.

STEG 3: CYKLONISK SEPARATIONSANLÄGGNING

En lösning av ferrosilikonpulver och vatten blandas med den diamantbärande malmen. Lösningen införs i en cyklon där den tumlas och tvingas separera. Material med hög densitet sjunker till botten, och ett lager rikt på diamantkoncentrat bildas.

STEG 4: UTVINNING

Rådiamanterna separeras från övrigt material med hög densitet i cyklonen. Diamanter avger ljusblixtar som detekteras av sensorer. Detta skickar en signal till en mikroprocessor som avfyrar en luftstöt i diamantens riktning. Diamanten ”spottas ut” i en uppsamlingslåda.

STEG 5: RENGJORDA, VÄGDA OCH FÖRPACKADE

Diamanterna i uppsamlingslådan rengörs i en syralösning innan de tvättas, vägs och förpackas för transport. Varje behållare förseglas noggrant enligt Kimberleyprocessen - de har en sabotagebeständig försegling och numreras på plats.


NÄSTA ÄMNE:DIAMANTSLIPNINGS- OCH POLERINGSPROCESSEN