UPPTÄCK HISTORIEN -
IBETYDELSEN AV DIAMANTCERTIFIERING

Diamantcertifikatets betydelse kan inte nog betonas. Det är av yttersta vikt att diamanten som förevisas dig motsvarar kvalitén på diamantegenskaperna du vill köpa den för. Diamantcertifikatet beskriver samtliga egenskaper som diamanten är listad för.

BETYDELSEN AV DIAMANTCERTIFIERING

Ett diamantcertifikat, som kallas “diamond certificate” eller “diamond dossier” på engelska, är ett formellt dokument som beskriver en diamants unika egenskaper såsom slipning, caratvikt, färg och klarhet, och kan även innehålla uppgifter om finish (polering och symmetri), fluorescens och extra kommentarer. De mest erkända diamantgraderingslaboratorierna är GIA (Gemological Institute of America) och EGL (European Gemological Laboratory). Dessa graderingslaboratorier åtnjuter förtroende över hela världen och favoriseras av världens mest kända och välrenommerade juvelerare.

Certifiering av ett välrenommerat diamantgraderingslaboratorium är din garanti för en diamants kvalitet och fungerar som bevis på dess identitet. Om en diamant graderats av ett laboratorium kan du vara säker på att informationen som anges på diamantcertifikatet är korrekt och att diamanten inte kan drabbas av oriktigt uppblåst gradering.

Internationally recognise diamond colour grading with GIA
GIA - GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA

När du köper en certifierad diamant från Shimansky får du det ursprungliga diamantgraderingscertifikatet som dokumenterar din diamants unika egenskaper. För ytterligare trygghet är certifierade Shimanskydiamanter lasergraverade med ett unikt diamantidentifikationsnummer på sin rondist, som matchar diamanten med respektive certifikat. Detta unika identifikationsnummer, med tecken som inte är större än några få tusendels millimeter, tjänar två syften: för det första att spåra diamantens ursprung, och för det andra som ytterligare säkerhet för att kunna spåra diamanten tillbaka till dess ägare.

 

 

 

Ett diamantcertifikat är inte detsamma som ett bedömnings- eller värderingsintyg. Diamantcertifikat anger egenskaperna hos en diamant men uppskattar inte ett monetärt värde. För att försäkra din diamant behöver du ett bedömnings- eller värderingsintyg som är en skriftlig uppskattning av det ungefärliga återförsäljningsvärdet för det beskrivna objektet. Det uppskattade värdet påverkas av tillgången på diamanter, globala ekonomiska trender och lågkonjunktur. Eftersom dessa faktorer varierar över tid är det lämpligt att få din diamant värderad regelbundet.

Att förstå betydelsen av ett diamantcertifikat minimerar risken för att en mindre nogräknad juvelerare utnyttjar kundens okunnighet. En välrenommerad juvelerare använder sig alltid av certifiering.

The importance of diamond certification

NÄSTA ÄMNE: OLIKA TYPER AV DIAMANTCERTIFIKAT