UPPTÄCK HISTORIEN -
DIAMANTCERTIFIERING

För att diamantcertifieringen ska kunna utföras skickas diamanten till ett laboratorium för diamantgradering där det görs en korrekt utvärdering. Gemmologerna på laboratoriet betygsätter varje diamant i kontrollerade miljöer för att säkerställa att utvärderingen är opartisk och likvärdig. Med dessa krav är det endast ett fåtal betrodda diamantcertifieringslaboratorier världen över som utvärderar och betygsätter en Shimanskydiamant.

OLIKA TYPER AV DIAMANTCERTIFIKAT

Diamanter skickas till ett diamantgraderingslaboratorium för en omfattande utvärdering som kallas certifiering. Diamantgradering utförs med hjälp av den senaste tekniken för att säkerställa att 4C-faktorerna är korrekt och rättvist utvärderade.

GIA - GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA

Gemological Institute of America (GIA), Amerikas gemmologiska institut, grundades 1931 och är världens främsta auktoritet på diamanter och andra ädelstenar. GIA, som är en ideell organisation, upprätthåller de högsta standarder som erkänns av diamantindustrin.

1953 utvecklade GIA begreppet 4C och etablerade sitt diamant- och ädelstensgraderingssystem, vilket idag är en världsomspännande standard. Två år senare utfärdade de sin första rapport om diamantgradering. Varje diamant som graderas av GIA undersöks av minst fyra högt utbildade och erfarna gemmologer och åtföljs av en GIA-graderingsrapport.


EGL - EUROPEAN GEMOLOGICAL LABORATORY

European Gemological Laboratory (EGL), Europeiska gemmologiska laboratoriet, grundades i Europa år 1974. Som en globalt tillförlitlig organisation har EGL förpliktat sig till ärliga och tillförlitliga analysresultat. De är kända för att ha utvecklat graderingsteknik för diamanter som väger mindre än en carat och för att ha infört SI3 klarhetsgradering för diamanter.

När syntetiska diamanter började komma ut på marknaden introducerade EGL identifiering av syntetiska diamanter. De var de första som varnade allmänheten för att syntetiska diamanter, framställda med teknikerna ”chemical vapour deposition” (CVD) och “high pressure high temperature” (HPHT), hade börjat säljas.


SGL - SCIENTIFIC GEMOLOGICAL LABORATORY

Scientific Gemmological Laboratory (SGL), Vetenskapliga gemmologiska laboratoriet, använder sig av de senaste vetenskapliga mätningarna genom att använda innovativ modern teknik för gradering av diamanter. Diamanterna undersöks i enlighet med internationellt accepterade standarder. SGL-rapporten innehåller diamantens identifiering och egenskaper, inklusive form, caratvikt, färg, klarhet och slipning.

--

Var noga med att fråga efter diamantcertifikatet när du tittar på en diamant. Om diamanten har graderats av GIA, EGL eller SGL, och säljs hos en välrenommerad juvelerare, kan du vara säker på att diamanten motsvarar specifikationerna på intyget.

 

NÄSTA ÄMNE: SÅ HÄR LÄSER DU ETT GIA DIAMANTCERTIFIKAT