ORDLISTA

A-Ö för diamanter, ädelstenar och ädelmetaller.
A
B
BAGUETTE
En fantasiformad diamantslipning med trappslipade fasetter och som är rektangulär i formen.

BEARDED GIRDLE (RONDISTFRANSAR)
Ett flertal små hårliknande frakturer som sträcker sig från rondisten in i diamanten.

BEZEL FACET (ÖVRE HUVUDFASETT )
På kronan på en rund briljantslipad diamant finns det åtta av dessa stora fasetter som till formen liknar en flygande drake. På engelska kallas de ”bezel facet” eller ”top main facet.”
BLEMISH (FLÄCK)
Skada som uppstår på ytan av en diamant, som en extern defekt på diamanten. En “blemish” kan till exempel vara ett litet hack, knöl, repa, abrasion, liten spricka eller fördjupning (hålighet), eller en dålig polering.
BRILJANS
Briljans beskriver mängden vitt ljus som reflekteras från fasetterna på en diamant. Briljans är en kombination av lyster, ljusreflektion, färgdispersion och scintillation (gnistbildning).
BRILLIANT 10-DIAMANT
En rund briljantslipad diamant som är slipad med perfekta proportioner och symmetri, med absolut inget ljusläckage vilket ger maximal ”eld”, briljans och scintillation (gnistbildning). När den betraktas genom graderingsverktyget The Ideal Scope visar den upp ett mönster av tio perfekta pilar sedd ovanifrån och tio perfekta hjärtan sedd underifrån. Brilliant 10-diamanter tar fem gånger så lång tid att polera som en vanlig rund briljantslipad diamant, och färre än 25 % av världens diamantslipare är tillräckligt skickliga för att kunna åstadkomma denna perfekta balans. Brilliant 10-diamanter är exklusiva för Shimansky.
BRILJANTSLIPAD DIAMANT
Den vanligaste slipningen som oftast har 57 fasetter (58 om kuletten har polerats). Det är också den slipning som ger mest briljans, i form av mest effektiv användning av ljus för att förstärka briljans, ”eld” och scintillation (gnistbildning) – därav namnet.
BRUISE
Skada bestående av att ytan faller sönder, ofta åtföljd av små rotliknande fjädrar. BRÄNNMÄRKE (BURN MARK/BURNED FACET) En grumlighet på diamantens yta orsakad av för hög värme.
BURN MARK
Surface clouding caused by excessive heat.
C
CARAT
Förkortas ct. Den standardiserade måttenheten för diamantvikt. En carat är lika med 200 milligram, eller en femtedels gram. Termen carat kommer från carobträdets frö. Förr, innan vågar och enheter för massa uppfunnits, brukade diamanthandlare jämföra vikten av en diamant med vikten på carobträdets frö. Varje frö hade en likformig vikt på 200 gram som därför bestämde vikten på diamanten. Läs mer om en diamants caratvikt här.
CAVITY (HÅLRUM )
En slags inneslutning bestående av en stor eller djup hålighet inne i diamanten.

CERTIFIERAD DIAMANT
En diamant som skickats till ett oberoende diamantgraderingslaboratorium som GIA eller EGL. En sådan diamant säljs alltid tillsammans med sitt unika diamantcertifikat.
CLARITY (KLARHET)
Avser mängden inneslutningar (invändiga brister) och ”blemishes” (yttre felaktigheter). Klarhet graderas på en skala från FL - Flawless (Felfri) till I - Included (Inneslutningar). Storlek, antal, position, beskaffenhet och färg på dessa brister bestämmer klarhetsgraderingen och har en stor inverkan på diamantens värde. Läs mer om klarhetsgradering av diamanter här.
CLAWS (KLOR)

Metallbitarna som håller en diamant eller ädelsten på plats. Kallas ”claws” eller ”prongs” på engelska. Vanligtvis har en kloinfattning 4 eller 6 klor.

CLEAVAGE (SPALTNING, KLYVNING)
Tendensen hos en kristallin mineral att spricka i vissa bestämda riktningar, så kallade klyvningsplan. En ”cleavage” kan orsakas av naturlig inre spänning eller genom ett hårt slag. Sprickan kan sträcka sig till ytan av en diamant.
CLOUD (MOLN)
En grupp minimala vita inneslutningar som är för små för att urskiljas, som ger ett molnigt eller mjölkigt intryck inne i diamanten.
COLOUR (FÄRG)
Att gradera en diamants färg innebär att bestämma hur nära färglös diamanten är. Färgen graderas på en skala från D till Z, där D är färglös och Z har en märkbar färgton, vanligtvis gul. De flesta diamanter har en svag nyans av gult eller brunt. Med undantag för färgen hos naturfärgade ädelstenar (t ex blå, rosa, lila eller röd) är den färglösa graderingen den mest sällsynta och därför också den dyrbaraste. Läs mer om färggradering av diamanter här .
CROWN (KRONA)
Diamantens övre del ovanför rondisten. Den består av en stor platt yta som kallas taffel eller bord på diamantens topp, och ett antal övre huvudfasetter under den.
CROWN ANGLE (KRONANS VINKEL)
Den uppmätta vinkeln mellan rondistens yta och övre huvudfasetterna (bezel facets). Tillsammans med taffelns storlek hjälper kronans vinkel till att bestämma hur mycket dispersion diamanten uppvisar.
CROWN HEIGHT (KRONANS HÖJD)
Den del av diamanten som är ovanför rondisten.
CROWN HEIGHT PERCENTAGE (KRONANS HÖJD I PROCENT)
Kronans höjd uttryckt som procentsats av den genomsnittliga rondistdiametern.
CRYSTAL (KRISTALL)
En slags inneslutning. En kristall är en mineralinsättning som kan variera i färg och är fångad inne i diamanten.
CULET (KULETT)
Den minsta fasetten längst ner på en fullslipad diamant. Kuletten liknar en skarp udd eller spets längst ner på paviljongen på en fasetterad diamant. En polerad kulett adderar ytterligare en fasett till diamanten. En vanlig rund briljantslipad diamant har således 57 fasetter om kulören inte är polerad, och 58 fasetter om kulören är polerad.
CUSHION CUT (KUDDSLIPNING )
En fantasiformad diamantslipning med rundade kanter och sidor utan skarpa spetsar. Formen på en kuddslipning liknar en kudde eller dyna – därav namnet.
CUT (SLIPNING )
Kallas förutom ”cut” även för ”the make” på engelska. Diamantens slipning avser proportionerna som diamantsliparen ger till den polerade diamanten. Proportioner är storleken och vinkelförhållandet mellan fasetterna och olika delar av diamanten. Slipningen påverkar både viktavkastningen från rådiamanten och den optiska effektiviteten hos den polerade diamanten. Det är den viktigaste av diamantens 5C vid bestämning av diamantens övergripande ”eld”, glans och scintillation (gnistbildning). Läs mer om slipningsgradering av diamanter här.
D
DJUP
Avståndet mellan diamantens eller ädelstenens bord/taffel (topp) och kulett (botten) mätt i millimeter.
DJUP I PROCENT
Diamantens eller ädelstenens djup dividerad med den genomsnittliga bredden. Djupets procentsats är nyckeln för att skapa briljans och ”eld” i en diamant. Om djupets procentsats är för låg eller för hög kommer ljus att läcka ut ur diamantens sidor, vilket resulterar i att stenen gnistrar mindre.
DIAMANTCERTIFIKAT
Ett formellt dokument som listar en diamants unika egenskaper, speciellt dess slipning, caratvikt, färg och klarhet, och kan också innehålla dess finish (polering och symmetri), fluorescens och övriga noteringar. Ett diamantcertifikat utfärdas av ett oberoende laboratorium som GIA eller EGL. Certifikaten är numrerade och unikt för varje certifierad diamant. Läs mer om vikten av diamantcertifiering och hur man läser ett diamantcertifikat.
dispersion
Visningen av regnbågsfärger från en diamant när vitt ljus lyser in i diamanten och bryts upp.
E
EGL
European Gemological Laboratory (EGL) är ett oberoende internationellt diamantgraderingslaboratorium som certifierar diamanter baserat på 4C (cut/slipning, colour/färg, clarity/klarhet och caratvikt).
Läs mer om EGL och andra diamantgraderingslaboratorier här.
EIGHT HEARTS-DIAMANT
En rund briljantslipad diamant som är slipad med perfekta proportioner och symmetri. När den betraktas genom graderingsverktyget The Ideal Scope visar den upp åtta perfekta pilar sedd ovanifrån och åtta perfekta hjärtan sedd underifrån. Eight Hearts-diamanten tar tre gånger så lång tid att polera som en normal rund briljantslipad diamant. Det sägs att endast en på tusen diamantslipare och polerare är tillräckligt skicklig för att åstadkomma denna perfekta balans. Eight Hearts-diamanter är exklusiva för Shimansky.
Läs mer om Eight Hearts-diamantslipning här.
EMERALD CUT (SMARAGDSLIPNING)
En diamantform med trappslipning, och som vanligtvis är rektangulär i sin form med fasade hörn.
EXCELLENT CUT (FÖRSTKLASSIG SLIPNING)
Avser proportionerna på en diamants slipning. Om idealiska proportioner och symmetri uppnås kommer diamantslipningen att graderas som utmärkt (excellent) vilket betyder att det finns maximal ”eld”, briljans och scintillation (gnistbildning).
EYE-CLEAN
I klarhetsgradering har en ”eye-clean” diamant inga inneslutningar som är synliga för blotta ögat. Med andra ord kommer diamanten att se felfri ut för blotta ögat. Diamanter som generellt har en klarhet högre än SI1 upplevs som ”eye-clean” från inneslutningar.
F
FASETT
Fasetter är de polerade ytorna på en diamant som ger den färdiga stenen dess form. Graden och mängden ljus som reflekteras från dessa fasetter ger diamanten dess glans och ”eld."
FASETTERAD DIAMANT
En diamant som har omvandlats från råformat till polerad sten med alla slipade fasetter.
FANTASIFORMADE DIAMANTER - FANTASISLIPNINGAR
Diamanter som slipats till någon annan form än rund betecknas som fantasiformade diamanter och har vanligtvis ett lägre pris per carat. Exempel på fantasiformade diamanter är prinsess-, My Girl-, smaragd-, kudd-, radiant-, oval-, dropp-, markis- och hjärtformade diamanter.
FJÄDER
En slags vit fjäderliknande inneslutning eller spricka i en diamant. Närvaron av en fjäder (”feather” på engelska) noteras i diamantens klarhetsgradering.
finish
Kallas även för diamantens ”polish and symmetry” (polering och symmetri) på engelska. Finish avser diamantens exteriör.
FIRE (ELD)
”Eld” avser de ljusblixtar från dispersion som kan ses hos en diamant. Diamanter som slipats med mycket bra eller utmärkta proportioner uppvisar en högre grad av ”eld."
FEL
En brist/skavank inne i en diamant. ”Flaws” noteras i klarhetsgraderingen.
FLUORESCENCE
Graden av luminiscens (kallt ljus) som uppvisas i vissa diamanter när de utsätts för ultraviolett ljus eller starkt solljus. Vanligtvis fluorescerar diamanter i blå färg men kan också uppvisa en mängd andra färger. Svag till medium fluorescens syns sällan under vanliga ljusförhållanden. Stark eller mycket stark fluorescens kan göra att en diamant uppfattas som "mjölkaktig" eller "oljig". Fluorescens är inte alltid något negativt eftersom blå fluorescens kan förbättra färgen på diamanter med färggraderingen "H" eller lägre (I, J, etc.) genom att dölja deras gula färgton.
FRAKTUR
En spricka på diamantens yta.
G
GIA
Gemological Institute of America (GIA) är ett väl respekterat, oberoende, internationellt graderingslaboratorium med ansvar för gradering av diamanter. Många av världens mest värdefulla diamanter och ädelstenar är graderade av GIA.
Läs mer om GIA och andra laboratorier för diamantgradering här
GIRDLE (RONDIST)
Det smala bandet runt den bredaste delen av diamanten eller ädelstenen. Rondisten kan vara fasetterat, polerad eller opolerad. Rondisten på en Shimanskycertifierad diamant är vanligtvis lasergraverad med diamantens certifikatnummer och detaljer i bokstäver som inte är större än några få tusendels millimeter.
GIRDLE THICKNESS (RONDISTENS TJOCKLEK)
Det mått som beskriver procentsatsen på diamantens genomsnittliga rondistdiameter. Rondistens tjocklek kan vara ”extremely thin” (mycket tunn), ”thin” (tunn), ”medium”, ”slightly thick” (något tjock), ”thick” (tjock) och ”extremely thick” (mycket tjock).
GULD
En ädelmetall som ofta används i smyckestillverkning. Guld har den längsta och mest mytomspunna historien av alla ädla metaller. I smyckestermer uttrycks guld i karat (förkortas som K eller KT). Rent guld är 24K och ett väldigt mjukt material. 18K guld är en legering som innehåller 75% guld och 25% andra metaller för att göra det starkare och mer lämpligt för smycken man bär varje dag.
GRADERINGSRAPPORT
Ett formellt dokument som listar en diamants unika egenskaper, speciellt dess slipning, caratvikt, färg och klarhet, och kan också innehålla dess finish (polering och symmetri), fluorescens och övriga noteringar. Ett diamantcertifikat utfärdas av ett oberoende laboratorium som GIA eller EGL. Certifikaten är numrerade och unikt för varje certifierad diamant.
Läs mer om vikten av diamantcertifiering och hur man läser ett diamantcertifikat.
H
HÅRDHET
En diamant eller ädelstenens motstånd mot repor. En diamant är den hårdaste mineral som människan känner till.
HEARTS AND ARROWS
En allmän term som används avseende diamanter med ett exakt och komplett mönster av hjärtan och pilar som uppnåtts genom perfekta proportioner och symmetri i en diamantslipning. När man tittar på diamanten uppifrån uppvisar den ett pilmönster och när man tittar underifrån ser man en serie hjärtan. En sann Hearts and Arrows-diamant måste ha alla mönster synliga vid en första anblick, vilket indikerar att diamanten har optiskt perfekt symmetri.
Läs mer om de exklusiva Brilliant 10 och Eight Hearts-diamanterna.
HJÄRTFORM
En typ av fantasislipad diamant som liknar formen av ett hjärta.
I
IDEAL SLIPNING
Termen används vanligtvis för att beskriva en rund briljantslipning som slipats till perfekta proportioner och symmetri. För att åstadkomma en ”Ideal Cut” måste följande intervall uppnås:
 • Taffeldiameter: 52,4% till 57,5%
 • Kronans vinkel: 33,7 grader till 35,8 grader
 • Rondistens tjocklek: ”Thin” till ”Slightly Thick” (0,51% till 2,95%)
 • Paviljongens vinkel: 40,2 grader till 41,25 grader
 • Kulett: ”None” (spetsig) upp till ”Medium”
 • Totalt djup: 56,88% till 63,92%
INNESLUTNING
En naturlig defekt i en diamant som påverkar stenens klarhetsgradering. Exempel på inneslutningar som finns i diamanter är fjädrar, kristaller, nålar, moln och knappnålsspetsar.
INVÄNDIG ÅDRING
Indikationer på oregelbunden kristalltillväxt inne i en diamant eller ädelsten. Dessa kan se mjölkiga ut, likna svaga linjer eller streck, ha färg eller vara reflekterande.
L
LÄNGD-BREDD RATIO
En jämförelse mellan längd och bredd på rondistkonturen på fantasiformade diamanter. Förhållandet fås fram genom att dividera diamantens längd med dess bredd. Bredden anges alltid som 1. Vissa längd/bredd-förhållanden anses vara mer tilltalande än andra men detta är föremål för personlig smak.
 • Droppform 1.50 - 1.75 : 1
 • Markisform 1.75 - 2.25 : 1
 • Hjärtform 0.98 - 1.02 : 1
 • Ovalform 1.33 - 1.66 : 1
 • Smaragdform 1.50 - 1.75 : 1
 • Radiant-/Prinsessform 0.95 - 1.05 : 1
LJUSLÄCKAGE
Mängden ljus som går förlorad genom en diamant när det inte har slipats till perfekta proportioner och symmetri. Om diamantslipningen är för grund eller för djup, kommer ljus som reflekteras inne i stenen att sippra ut genom sidorna vilket leder till förlust av glans och gnista. Diamanter utan ljusläckage, som Brilliant 10-diamanten, uppvisar en högre grad av ”eld”, glans och scintillation (gnistbildning). Detta betyder att ljus som kommer in i diamanten bryts inne i stenen och sedan reflekteras tillbaka ut genom toppen igen.
LUPP
Ett litet förstoringsglas som används för att undersöka diamanter. 10x förstoring är standardmätverktyg för att bestämma klarheten hos en diamant.
LOWER-GIRDLE FACET (UNDRE RONDISTFASETT )
Fasetterna på paviljongen strax under rondisten på en rund briljantslipad diamant.
M
MARKIS/MARQUISE
En slags fantasiformad diamant som är avlång med spetsar i varje ände.
MELEE/MELÉ
En term som främst används för att beskriva små, runda fasetterade diamanter på 0,18 carat eller mindre.
MINE CUT-DIAMANT
En tidig form av briljantslipad diamant med en nästan fyrkantigt formad rondist, hög krona, liten taffel, djup paviljong och mycket stor kulett.
MOHS HÅRDHETSSKALA
Den tiogradiga skalan för mineralers hårdhet. På Mohs skala för relativ hårdhet graderas diamanten som 10 vilket betyder att den är hårdast av alla kända mineralen. Bara en mineral med samma hårdhetsgrad kan repa den. Safirer, till exempel, graderas som 9 på Mohs hårdhetsskala, vilket betyder att endast en annan safir eller en diamant (eftersom en diamant är hårdare) kan repa en safir. Safirer kan inte repa diamanter eftersom safirer är mjukare.

Tabell för Mohs 10-gradiga skala för mineralers hårdhet.

Hårdhet (från hård till mjuk)

10 diamant
9 korund, safir och rubin
8 smaragd, akvamarin, topas, beryll och härdat stål
7 kvarts, ametist, citrin and agat
6.5 tanzanit, stålfil, järnpyrit, glas och vitrös ren silika
6 ortoklas, titan och spektrolit
5 apatit
4.5 platina och järn
4 flusspat
3 kalcit och kopparmynt
2.5 rent 24K guld, silver och aluminium
2 gips
1 talk

MOUNT
Ett smycke som är förberett för att få centerstenen infattad.
MY GIRL
En unik åttasidig, kvadratisk diamantslipning som reflekterar ljus från alla vinklar. My Girl-diamantens slipning utvecklades av Shimansky efter tre års forskning och utveckling inom specifik ljusdispersion och har ett internationellt patent för dess slipning och formgivning. Detta är den första i världen och exklusiv för Shimansky.
Läs mer om My Girl-diamanten här
Se smyckeskollektionen My Girl Diamond här
N
NATURAL (NATURLIG RÅYTA)
Naturlig råyta avser de ”blemishes” (fläckar) som kan hittas på vissa polerade diamanter när lite av det råa är kvar på diamanten.
NÅL
En lång, tunn innesluten kristall som ser ut som en liten stav. Förekomsten av en nål (needle) påverkar klarhetsgraderingen av en diamant.
O
OVALFORMAD
En slags fantasiformad diamant som egentligen är en avlång version av en rundslipning.
P
PAVÉ
En pavéinfattning är en diamant- eller ädelstensinfattning där flera små stenar infattas nära varandra och mycket nära ytan av ett smycke, vilket gör att det ser ut som en beläggning av ädelstenar på smycket.
PAVILJONG
Diamantens undre del, under rondisten och ner till kuletten.
PAVILJONGENS VINKEL
Vinkeln mellan rondisten och paviljongens huvudfasett.
PAVILION MAIN FACET (UNDRE HUVUDFASETT )
De åtta fasetterna som finns på paviljongen på en rund briljantslipad diamant.
PEAR SHAPE (DROPPFORM)
En typ av fantasiformad diamant som liknar en droppe. Ena änden är avrundad ungefär som på en ovalformad sten, och motsatt ände har en skarp spets som på en markisformad diamant.
PINPOINTS (KNAPPNÅLSSPETSAR )
Mycket små inneslutningar i en diamant, vilka påverkar klarhetsgraderingen. Ett kluster av knappnålsspetsar kan bilda ett moln.
PLATINA
En ädelmetall som är mer sällsynt, renare och starkare än guld.
points
Ett viktmått på diamanter. En point = 1/100 av en carat. 0,20 carat är lika med 20 points.
POLERING
Det sätt på vilket diamantsliparen sätter slutlig finish på diamantens fasetter. Laboratorier betygsätter polering från ”Excellent” (utmärkt) till ”Poor” (dålig).
PRINSESSLIPNING
En typ av fantasislipad diamant som är kvadratisk i sin form med fyra spetsiga hörn.
PRONGS
Metallbitarna som håller en diamant eller ädelsten på plats. Kallas ”claws” eller ”prongs” på engelska. Vanligtvis har en kloinfattning 4 eller 6 klor.
PROPORTIONER
Proportioner avser förhållandet mellan vinklarna på kronans och paviljongens fasetter som polerats på en diamant eller ädelsten. Att åstadkomma perfekta proportioner är mycket viktigt för att maximera ”eld”, glans och scintillation (gnistbildning) så rätt ljusmängd når in i stenen, bryts inne i stenen och reflekteras tillbaka ut genom toppen av stenen.
R
RADIANTSLIPNING
En typ av briljantslipad fantasiform som liknar en kvadratisk eller rektangulär form med hörnen fasade.
REFRAKTION
En ljusstråles riktningsförändring när den kommer in i diamanten eller ädelstenen och studsar från fasett till fasett.
RODIUMPLÄTERING
Vitguld är vanligtvis rodiumpläterat när det säljs så det liknar den vita färgen på platina. Långvarigt slitage och hudens syrahalt kan innebära att vitguld mister sin rodiumplätering och får en lätt gul färgton. Shimansky kan hjälpa dig med att göra om rodiumpläteringen på ditt smycke.
RÅ, RÅDIAMANT
En diamant i det råa skick den är när den bryts ur marken, innan den slipas och poleras.
RÅ/GROV RONDIST
En kornig, grynig eller gropig rondistyta, ibland med små hack.
RUND BRILJANTSLIPNING
Den vanligaste slipningen som oftast har 57 fasetter (58 om kuletten har polerats). Det är också den slipning som ger mest briljans, i form av mest effektiv användning av ljus för att förstärka briljans, ”eld” och scintillation (gnistbildning) – därav namnet.
S
SCINTILLATION (GNISTBILDNING )
Mängden reflekterat ljus från en diamant som syns när den rör sig. På engelska kallas detta även för ”sparkle”.
SHAPE (FORM)
Sammanblandas ofta med slipning men är inte samma sak. Slipning hänvisar till diamantens finish (diamantens eller ädelstenens proportioner och symmetri), medan form hänvisar till stenens verkliga form, det vill säga om den är rund, fyrkantig, prinsess-, radiant-, kudd-, smaragd-, fyrkantigt smaragd-, markis-, dropp-, oval- eller hjärtformad.
STJÄRNFASETT
En av de åtta triangulära fasetterna som finns på den övre delen av kronan, bredvid taffeln/bordet på en rund briljantslipad diamant.
SYMMETRI
Den övergripande likformigheten hos arrangemanget av fasetter och polerade vinklar på en diamant eller ädelsten, som skapas när man förvandlar en rådiamant till en polerad sten. Symmetrigradering varierar från ”Excellent” (utmärkt) till ”Poor” (dålig). En välslipad och väl proportionerad stens utmärkta symmetri uppvisar en högre grad av ”eld”, glans och scintillation (gnistbildning). Dålig symmetri resulterar i förlust av ljus och gnistrande prestanda.
T
TAFFEL/BORD
Den största fasetten som poleras på toppen av en diamant eller ädelsten. Det mesta av ljuset kommer in och lämnar en diamant genom denna horisontella fasett.
TAFFELNS/BORDETS PROCENTSATS
Bredden på taffeln/bordet dividerat med den genomsnittliga diametern. Om bordsfasetten är för stor eller för liten är det ofta en indikation på dåliga proportioner totalt sett.
U
UPPER-GIRDLE FACET (ÖVRE RONDISTFASETT )
En av de 15 fasetter som finns på nedre delen av diamantens krona, precis ovanför rondisten.
V
VÄRDERINGSINTYG
En skriftlig uppskattning av det ungefärliga återförsäljningsvärdet för det beskrivna objektet. Ett värderingsintyg kan användas för försäkringsändamål och bör uppdateras vartannat år för att hålla värdet aktuellt. På engelska kallas värderingsintyg för ”valuation certificate” eller ”appraisal."
W
WHITE GOLD (VITGULD)
En ädelmetall som består av guld, som i sin naturliga form är gul i färg, som legeras med andra metaller som iridium och palladium. Den färdiga produkten rodiumpläteras så den blir så lik platina som möjligt.