Hoppa till innehållet

Online Exclusive Gift Offers

Shop Now

Vagn

din vagn är tom

Discover Diamond Clarity

Diamant klarhet

Diamanter bildades för miljarder år sedan, under förhållanden av extremt tryck och temperatur. Nästan alla diamanter visar små "födelsemärken", kallade inneslutningar, som uppstod naturligt när diamanten bildades djupt inne i jorden. De är naturens fingeravtryck och ger varje diamant sin unika karaktär.

Klarhet hänvisar till förekomsten av dessa naturliga inneslutningar eller brister som finns i en diamant. Klarheten hos en diamant bestäms av storleken, antalet och arten av inneslutningarna som finns i stenen. Inneslutningar hänvisar till ofullkomligheter som förekommer naturligt inuti själva diamanten - de är inte konstgjorda och tros ha bildats under kristalliseringsprocessen av ädelstenen. Inneslutningar kan ta form i form av små vita prickar, mörka prickar eller fjäderlika sprickor.

Fläckar hänvisar till brister som uppstår på diamantens yta som ett resultat av skär- och poleringsprocessen.

Handla om

De här kan uppstå när en diamantskärare eller polerare inte är erfaren, eller ännu inte behärskar hantverket.

  • De flesta inneslutningar är inte synliga för blotta ögat, så diamanter undersöks under en 10x förstoringslupp för att avgöra deras klarhet. Ju närmare en diamant är felfri utan några synliga inneslutningar under en juvelerares lupp, desto mer sällsynt är den och desto högre är dens värde.

Felfria diamanter är så sällsynta att många juvelerare tillbringar en livstid i diamantindustrin utan att någonsin hitta en helt felfri diamant.

  • Inklusionens position kan också ha en inverkan på ädelstenens värde. En inneslutning som är placerad direkt under diamantens bord, till exempel, kommer att ha en större inverkan på diamantens klarhet än en inneslutning av samma storlek utanför diamantens sida.

En diamantskärare kommer att göra alla ansträngningar för att skära stenen på ett sådant sätt att inneslutningen inte är synlig genom diamantbordet.

Även om inneslutningar har en negativ effekt på värdet av diamanter, finns det två positiva aspekter av deras existens:

  • Inklusioner ger diamanter deras unika egenskaper. Diamanter produceras av naturen, och som alla saker i naturen är brister vanliga och ibland välkomnas. Precis som varje snöflinga är unik finns det inga två diamanter på jorden som är exakt likadana.

Inklusioner bidrar till en diamants individualitet och är ofta till hjälp för att identifiera en pärla. De ger också forskare och gemologer värdefull information om hur en diamant bildades.

  • Inklusioner kan också hjälpa en gemolog att skilja en riktig diamant från en imitation. Det kan vara svårt att skilja en felfri diamant från en imiterad diamant, men när naturliga inneslutningar förekommer indikerar det äktheten av stenens ursprung.

Fläckar hänvisar till defekter som uppstår på ytan av stenen. diamant som ett resultat av skär- och poleringsprocessen.

Det verkliga värdet av en skapelse av Shimansky-smycken realiseras först när den bärs av personen den är avsedd för.